Lemmaliste/Belegarchiv
ABCDEF s.VGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
N – nac-heit
nāch-erbe – nāch hėllen
nāch-hėller – nāch-lāʒunge
nāch leiten – nāch sagen
      nāch leiten swV.
      nāch lėsen stV.
      nāch-lich Adj.
      nāch-lieger stM.
      nāch-lōn stM.
      nāch losen swV.
      nāch-louf stM.
      nāch loufen stV.
      nāch luogen swV.
      nāch lūstern swV.
      nāch machen swV.
      nāch-māles Adv.
      nāch-mān stM.
      nāch-market stM.
      nāch-mėʒʒen stV.
      nāch-mėʒʒer stM.
      nāch müeʒen V.
      nāch-name swM.
      nāch quėln stV.
      nāch-ranc Adj.
      nāch-ręte Adj.
      nāch-ręte Adv.
      nāch-rętec Adj.
      nāch-rede stF.
      nāch-reden stN.
      nāch reden swV.
      nāch-reder stM.
      nāch-redic Adj.
      nāch-redunge stF.
      nāch-rėht stN.
      nāch-reise stF.
      nāch reisen swV.
      nāch-reiser stM.
      nāch rennen swV.
      nāch-rihter stM.
      nāch ringen stV.
      nāch rinnen stV.
      nāch-rit stM.
      nāch-rīten stN.
      nāch rīten stV.
      nāch-riuwe swM.
      nāch rücken swV.
      nāch rüefen swV.
      nāch-rüeren stN.
      nāch rüeren swV.
      nāch-rūnen stN.
      nāch ruofen stV.
      nāch rūschen swV.
      nāch-rūschende Part.-Adj.
      nāch sagen swV.
nāch-saz – nāch strīchen
nāch sūren – nāch-wendecheit
nāch-wendeclīche – naffe
naft – nāhenen
nęhenen – naht-geschelle
naht-geschrei – naht-schime
naht-schīnende – nalles
nām – narren-boc
narren-buoch – nase-luoc
nasen-krumme – natūric
natūr-lich – nėben-hūfe
nėben-hūs – nein
nein – nerren
nerrin – ne-wėder
newėder ... noch – nīden
nidenān – nider gesetzen
nider gesitzen – nider-lāge
nider-lant – nider schėlten
nider schieʒen – nider-stürzunge
nider swāren – nider-wėrtes
nider weten – nieʒęre
nieʒen – niman
ninden – niu-gevallen
niu-gewaschen – niuwe1
niuwe1 – noceo
noch – norme
norme-lōs – nœte
nōtec – nōt-kumber
nōt-lich – nōt-wārheit
nōt-wėc – nū ... nū
nuc – nupten?
nūr – nuʒ-suht?
nuʒ-swingen – nuʒʒen

   nāch leiten - nāch sagen    


nāch leiten swV. (3)
nāch lėsen stV. MWV
nāch-lich Adj. (1) MWV
nāch-lieger stM. (1) MWV
nāch-lōn stM. (1) MWV
nāch losen swV. MWV
nāch-louf stM. MWV
nāch loufen stV. (15) MWV
nāch luogen swV. MWV
nāch lūstern swV.
nāch machen swV. MWV
nāch-māles Adv. (3) MWV
nāch-mān stM. MWV
nāch-market stM. MWV
nāch-mėʒʒen stV. MWV
nāch-mėʒʒer stM. MWV
nāch müeʒen V. MWV
nāch-name swM. MWV
nāch quėln stV. (1) MWV
nāch-ranc Adj. MWV
nāch-ręte Adj. (1) MWV
nāch-ręte Adv. (2) MWV
nāch-rętec Adj. (1) MWV
nāch-rede stF. (14) MWV
nāch-reden stN. MWV
nāch reden swV. (5) MWV
nāch-reder stM. (2) MWV
nāch-redic Adj. (1) MWV
nāch-redunge stF. MWV
nāch-rėht stN. MWV
nāch-reise stF. (1) MWV
nāch reisen swV.
nāch-reiser stM. MWV
nāch rennen swV. (11) MWV
nāch-rihter stM. (4) MWV
nāch ringen stV. MWV
nāch rinnen stV. (2) MWV
nāch-rit stM. MWV
nāch-rīten stN. MWV
nāch rīten stV. (50) MWV
nāch-riuwe swM. MWV
nāch rücken swV. (1) MWV
nāch rüefen swV. (1)
nāch-rüeren stN. (1) MWV
nāch rüeren swV. (4) MWV
nāch-rūnen stN. MWV
nāch ruofen stV. (12) MWV
nāch rūschen swV. MWV
nāch-rūschende Part.-Adj. (1) MWV
nāch sagen swV. (1) MWV