Lemmaliste/Belegarchiv
ABCDEF s.VGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
N – nac-heit
     
      n Subst.
      Naab
      nabe F.
      nabe-gźr stM.
      nabe-gźrlīn stN.
      nabegźr-loch stN.
      nabegźr-smit stM.
      nabe-holz stN.
      nabel stM.
      nabel-blėch stN.
      nabel-suht stF.
      nabel-tüechelīn stN.
      naben swV.
      naben-loch stN.
      nābersche F.
      nabe-stange swF.
      Nables
      nac1 stM.
      nac2 stM.
      nac-brāte swM.
      nāch a_prp
      nāch stN.
      nāch ... wėgen prp
      nāch-ackern swV.
      nac-haft Adj.
      nac-haftec-heit stF.
      nāch-ban stM.
      nāch bėllen stV.
      nāch-besėher stM.
      nāch-bėte stF.
      nāch bilden swV.
      nāch-bildunge stF.
      nāch blicken swV.
      nāch-bote swM.
      nāch brėchen stV.
      nāch-brief stM.
      nāch bringen v
      nāch-būre swM.
      nāch būren swV.
      nāch-būrinne stF.
      nāchbūr-schaft stF.
      nāch-dienic Adj.
      nāch donen swV.
      nāch draben swV.
      nāch dringen stV.
      nāch drücken swV.
      nache swM.
      nāch-eckern stN.
      nac-heit stF.
nāch-erbe – nāch hėllen
nāch-hėller – nāch-lāʒunge
nāch leiten – nāch sagen
nāch-saz – nāch strīchen
nāch sūren – nāch-wendecheit
nāch-wendeclīche – naffe
naft – nāhenen
nęhenen – naht-geschelle
naht-geschrei – naht-schime
naht-schīnende – nalles
nām – narren-boc
narren-buoch – nase-luoc
nasen-krumme – natūric
natūr-lich – nėben-hūfe
nėben-hūs – nein
nein – nerren
nerrin – ne-wėder
newėder ... noch – nīden
nidenān – nider gesetzen
nider gesitzen – nider-lāge
nider-lant – nider schėlten
nider schieʒen – nider-stürzunge
nider swāren – nider-wėrtes
nider weten – nieʒęre
nieʒen – niman
ninden – niu-gevallen
niu-gewaschen – niuwe1
niuwe1 – noceo
noch – norme
norme-lōs – nœte
nōtec – nōt-kumber
nōt-lich – nōt-wārheit
nōt-wėc – nū ... nū
nuc – nupten?
nūr – nuʒ-suht?
nuʒ-swingen – nuʒʒen

    - nac-heit    


nāch-erbe swM. MWV
n Subst. (1)
Naab (1)
nabe F. (3) MWV
nabe-gźr stM. (12) MWV
nabe-gźrlīn stN. MWV
nabegźr-loch stN. MWV
nabegźr-smit stM. MWV
nabe-holz stN. MWV
nabel stM. (45) MWV
nabel-blėch stN. MWV
nabel-suht stF. MWV
nabel-tüechelīn stN. MWV
naben swV. MWV
naben-loch stN. MWV
nābersche F. MWV
nabe-stange swF. MWV
Nables (1)
nac1 stM. (52) MWV
nac2 stM. (2) MWV
nac-brāte swM.
nāch a_prp (2694) MWV
nāch stN. (4) MWV
nāch ... wėgen prp (1)
nāch-ackern swV.
nac-haft Adj. (1) MWV
nac-haftec-heit stF. MWV
nāch-ban stM. (1) MWV
nāch bėllen stV. MWV
nāch-besėher stM. MWV
nāch-bėte stF. MWV
nāch bilden swV. (12) MWV
nāch-bildunge stF. (3) MWV
nāch blicken swV. (1) MWV
nāch-bote swM. MWV
nāch brėchen stV. MWV
nāch-brief stM. MWV
nāch bringen v (2) MWV
nāch-būre swM. (8) MWV
nāch būren swV.
nāch-būrinne stF. MWV
nāchbūr-schaft stF. MWV
nāch-dienic Adj. MWV
nāch donen swV. (1) MWV
nāch draben swV. (1) MWV
nāch dringen stV. (3) MWV
nāch drücken swV. (3) MWV
nache swM. (1) MWV
nāch-eckern stN. MWV
nac-heit stF. (8) MWV